**Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23** *****im. Wojsk Ochrony Pogranicza***** ***************w Wałbrzychu***************

Sprawy wychowawcze

08 czerwca 2015 15:55 | Sprawy wychowawcze

Model Absolwenta

Po ukończeniu Publicznej  Szkoły Podstawowej nr 23  im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Wałbrzychu uczeń powinien:

 • właściwie funkcjonować w środowisku szkolnym,
 • respektować zasady i normy społeczne oraz  etyczne.

 

Absolwent naszej szkoły to osoba, która :

 • jest ambitna, potrafi dążyć  do osiągnięcia  jak najlepszych wyników w nauce i zachowaniu
 • jest kulturalna,  potrafi prawidłowo komunikować się z innymi,stosować różnorodne  formy grzecznościowe, taktownie  zachować   się w różnych miejscach i sytuacjach
 • jest zdyscyplinowana, zna i  akceptuje  szkolne normy zachowania;
 • jest systematyczna,  przygotowana do  zajęć
 • jest obowiązkowa i odpowiedzialna, wywiązująca  się z powierzonych  zadań
 • jest aktywna, gotowa do bezinteresownej pracy na rzecz innych, rozwija  swoje zainteresowania
 • jest otwarta na uwagi,we właściwy sposób  potrafi  przyjąć zarówno pochwalę  jak i   krytykę
 • jest wrażliwa i tolerancyjna, szanująca odmienne poglądy i zachowania innych osób
 • dba o zdrowy styl życia, postępuje zgodnie z zasadami higieny
 • dba o czystość otoczenia, środowiska,  zna zasady ekologii
 • potrafi  korzystać   z  nowoczesnych technologii komunikacyjnych.

Przeczytano: 1134 razy. Wydrukuj|Do góry