**Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23** *****im. Wojsk Ochrony Pogranicza***** ***************w Wałbrzychu***************

Sprawy wychowawcze

26 maja 2015 14:25 | Sprawy wychowawcze

ZASADY ORGANIZACJI PRZERW NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

Zgodę na wyjście uczniów na świeże powietrze podczas przerw międzylekcyjnych wydaje dyrekcja szkoły. Przerwy na świeżym powietrzu odbywają się od godz. 11.30 do 11.45 oraz od godz. 12.35 do godz.12.50. Przerwy interaktywne prowadzone są na boisku pod opieką wyznaczonego przez dyrekcję...

czytaj więcej »

26 maja 2015 14:24 | Sprawy wychowawcze

ZASADY ORGANIZACJI PRZERW NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

Zgodę na wyjście uczniów na świeże powietrze podczas przerw międzylekcyjnych wydaje dyrekcja szkoły. Przerwy na świeżym powietrzu odbywają się: - od godz. 11.30 do 11.45 oraz od godz. 12.35 do godz.12.50. 3. Przerwy interaktywne prowadzone są na boisku pod opieką wyznaczonego przez...

czytaj więcej »

12 listopada 2014 14:43 | Sprawy wychowawcze

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW UKIERUNKOWANE NA OSIĄGNIĘCIE SUKCESU DZIECKA

Ustal plan codziennych zajęć dziecka na początku roku szkolnego. Systematycznie kontaktuj się z wychowawcą swojego dziecka. W celu zapobiegania problemom z dyscypliną pokaż dziecku, że akceptujesz szkolne zasady. Codziennie czytaj na głos swojemu dziecku. Bądź konsekwentny w wychowaniu. Stań...

czytaj więcej »

17 października 2014 13:43 | Sprawy wychowawcze

Frekwencja w miesiącu wrześniu 2014

Raport w załączniku

czytaj więcej »

24 września 2014 14:23 | Sprawy wychowawcze

WDRAŻANIE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNEJ „AKTYWNE SŁUCHANIE”

W bieżącym roku szkolnym 2014/2015 we wszystkich zespołach klasowych, łącznie z oddziałami przedszkolnymi, wdrażamy umiejętność społeczną AKTYWNE SŁUCHANIE. Trening umiejętności społecznych jest jest jednym z komponentów programu zastępowania agresji ART. Podstawą tego programu...

czytaj więcej »

28 sierpnia 2014 17:19 | Sprawy wychowawcze

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU AKCJI „BEZPIECZNE WAKACJE 2014” W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 23 W WAŁBRZYCHU

W czerwcu bieżącego roku nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji Bezpieczne wakacje. Głównym celem akcji było zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczniów podczas spędzania wolnego czasu. Cel ten został osiągnięty poprzez działania edukacyjne promujące bezpieczne...

czytaj więcej »