**Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23** *****im. Wojsk Ochrony Pogranicza***** ***************w Wałbrzychu***************
http://psp23.pl

20 maja 2019 16:41 | Aktualności

Nasi uczniowie na zajęciach z robotyki

Uczniowie PSP nr 23 w Wałbrzychu w ramach nauki STEAM doskonalą swoje umiejętności matematyczne, komputacyjne i algorytmiczne myślenie na zajęciach z robotyki w KidsTech w Starej Kopalni w Wałbrzychu.

Zdjęcia: