Sonda

W jakiej szkole podjął/podjęła Pan/i naukę po ukończeniu naszej szkoły? (pytanie do absolwentów szkoły)

w gimnazjum

21 %

w liceum ogólnokształcącym

23 %

w technikum

14 %

w zasadniczej szkole zawodowej

13 %

w liceum zawodowym

13 %

w żadnej

13 %

Suma głosów: 2179