**Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23** *****im. Wojsk Ochrony Pogranicza***** ***************w Wałbrzychu***************

O szkole

      Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 w Wałbrzychu jest jedyną szkołą podstawową w dzielnicy Nowe Miasto. Szkoła jest malowniczo położona pod lasem, otoczona zewsząd zielenią, dlatego troska o przyrodę, kształtowanie świadomości ekologicznej stanowi ważny element systemu wychowawczego szkoły. Panuje tutaj przyjazna, niemal domowa atmosfera, nikt nie pozostaje anonimowy, wszystkie dzieci znane są z imienia, czują się bezpiecznie otoczone życzliwością nauczycieli. Takie relacje sprzyjają zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności. Mocną stroną placówki jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, sprawnie organizująca proces dydaktyczny. Uczniowie mają możliwość rozwijania swych zainteresowań na licznych zajęciach pozalekcyjnych. Do tradycji szkoły należą coroczne kiermasze świąteczne i majowe festyny integrujące społeczność szkolną z mieszkańcami dzielnicy.


Model Absolwenta PSP 23