**Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23** *****im. Wojsk Ochrony Pogranicza***** ***************w Wałbrzychu***************

Historia szkoły

KRÓTKA HISTORIA SZKOŁY

 

Szkoła Podstawowa nr 23 w Wałbrzychu powstała w 1961 roku – z okazji jubileuszu tysiąclecia państwa polskiego. Pierwsi uczniowie przekroczyli jej próg w dniu 8 stycznia 1962 roku. Pierwszym dyrektorem została p. Barbara Radwańska, zaś zastępcą Stanisław Ratajczak. Obydwoje dyrektorzy dbali o to, aby szkoła wyróżniała się spośród innych tego typu placówek. Troszcząc się o jej funkcjonalność oraz efektywność nauczania, dużą wagę przywiązywali do wyposażenia naukowego oraz przestronności pomieszczeń. Poza tym szkoła numer 23 od początku istnienia stanowiła miejsce, w którym często organizowano konferencje szkoleniowe czy lekcje otwarte – sprzyjające podnoszeniu kwalifikacji i zdobywaniu nowej wiedzy przez nauczycieli miasta oraz powiatu.

Szczególnie istotnym w historii SP nr 23 był rok 1976. Dnia 3 maja bowiem oficjalnie nadano szkole imię: „Wojsk Ochrony Pogranicza”; uroczystość zaś z tym związana odbywała się 25 listopada. Również w listopadzie (17.11) przyznano placówce prawo posiadania sztandaru, a wszystko w uznaniu pracę jej pedagogów. Mimo upływającego czasu i zmian na szczeblu kierowniczym naszej szkoły, nie zmieniły się zasadnicze jej cele. Przede wszystkim optymalne kształcenie oraz wychowywanie młodych ludzi w świadomości poczucia odpowiedzialności: społecznej, kulturalnej, patriotycznej…

Rok 1982 to moment objęcia funkcji dyrektora szkoły przez wcześniejszego zastępcę – mgra Stanisława Ratajczaka. Z kolei jego dotychczasowe stanowisko przejęła mgr Barbara Buczkowska. Piastowała powierzone zadanie przez 19 lat – do roku 2002, kiedy na zastępcę powołano mgr Dorotę Kołsut.

Lata dziewięćdziesiąte zapisały się w dziejach PSP nr 23 – przede wszystkim jako te, w których znacząco rozbudowano i wyposażono sam budynek. W rezultacie przybyły trzy sale lekcyjne oraz sala gimnastyczna dla uczniów klas młodszych. W ten sposób minęły czterdzieści dwa lata istnienia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 23 w Wałbrzychu, która stale święci tryumfy w postaci świetnych osiągnięć edukacyjnych uczniów. W roku szk. 2004/2005 naczelne stanowisko szkoły objęła p. mgr Danuta Godlewska. Rok później na stanowisko wicedyrektora powołana została p. Barbara Jakacka, która zakończyła pracę w placówce wraz z zakończeniem roku szk. 2006/2007. Kolejnym wicedyrektorem szkoły została – wybrana przez Radę Pedagogiczną – p. Marlena Kalinowska.

Dnia 23 grudnia 2009 r. odbył się pogrzeb naszego wieloletniego dyrektora – śp. Stanisława Ratajczaka.

W roku szkolnym 2010/2011 funkcję dyrektora szkoły objęła p. Elżbieta Łanowa - Jędrzejczyk.