Samorząd Uczniowski

  

   SAMORZĄD UCZNIOWSKI   

rok szkolny 2019/2020


 

Duży Samorząd Uczniowski (kl. IV-VII)

przewodniczący: Aleksandra Arciszewska

wiceprzewodniczący: Wiktoria Nowacka

sekretarz: Klaudia Fil

opiekun: p. Mariusz Ilczuk

z-ca opiekuna: p. Anna Oleksy